tisdag 23 oktober 2012

http://www.7cem.org/

7o  Congresso Espirita Mundial em Cuba 2013


"La Educación Espíritual y la Caridad En la Construcción de un Mundo de PAZ" 

22 al 24 de Marzo del 2013


150 años del Evangelio según el Espiritismo

onsdag 19 september 2012

UTÖVANDE AV SPIRITISMEN


Allt som utövas av Spiritismen är kostnadsfritt, såsom Evangeliets moraliska princip säger:
"Ge till skänks, det som du har fått till skänks" .
Spiritismen utövande äger rum i enkelhet utan någon yttre kult, inom den kristna principen att Gud bör dyrkas i ande och sanning.
Spiritismen har ingen prästvälde och varken godtar eller använder under sina möten eller sitt utövande: altaren, avbilder, bärställningar för för helgonbilder, ljus, processioner, sakrament, syndernas förlåtelse, ornat, alkoholhaltiga drycker eller hallucionogener, rökelse, tobak, talismaner, amuletter, horoskop, spådom, pyramider, kristaller, kompasser eller några slags andra objekt, ritualer eller någon form av yttre kult.
Spiritismen respekterar alla religioner och doktriner, värdesätter alla ansträngningar för utövande av det goda och arbetar för förbrödring och för fred mellan alla folk och mellan alla människor, oberoende av deras ras, färg, nationalitet, tro, kulturella och sociala ställning. Den tillstår vidare att "den verkligt gode mannen är den som uppfyller rättvisans, kärlekens och barmhärtighetens lag i dess yppersta renhet".